תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד/ת

 

דרכא בתי ספר- דו"ח פומבי לשנת 2022

סעיף 2(ד) לחוק שכר שווה לעובד/ת קובע כי ניתוח הנתונים יהיה כזה שלא יאפשר זיהוי של עובדים

 בהתאם לכך הוגדר כי תנאי סף לכניסה לניתוח (קריטריונים) הינם :

  • גודל קבוצה מינימלי של כלל הקבוצה (גברים + נשים)- 6 עובדים
  • מספר נשים/גברים מינימלי בקבוצה – 3 עובדים

בהתאם לדרישות החוק יש חובה להציג בדוח הפנימי השוואות של שכר ברוטו בפועל ושכר הברוטו למשרה מלאה.

  • כל העובדים משתכרים מעל שכר המינימום ואינם מקבלים השלמה לשכר המינימום
  • שכר הברוטו למשרה מלאה של 54.9% מהנשים ושל 59.2% מהגברים נמוך מהממוצע בחברה
  • חלקיות משרה ממוצעת של נשים הינה 66.2% ושל גברים הינה 64.5%
יחס נשים / גברים
שכר ברוטו ממוצע בפועל -7.3%
שכר ברוטו ממוצע למשרה מלאה -9.2%
שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה -5.8%

*בהתייחס לבחינת יחס שכר של נשים ביחס לגברים – אחוז חיובי משמעו שהשכר הממוצע של נשים גבוה יותר מהשכר הממוצע של גברים ואילו אחוז שלילי משמעו שהשכר הממוצע של גברים גבוה יותר מהשכר הממוצע של נשים

יחס שכר ברוטו נשים – גברים

מספר קבוצה שכר בפועל שכר משרה מלאה
1 -1% 1%
2 24% -6%
3 -57% -8%
4 -6% -3%
5 2% -6%
6 -2% -2%
7 11% 9%
8 -6% -9%
9 -15% -5%
10 -23% 10%
11 -11% -10%
12 9% 1%
22 -15% -4%
23 -24% 0%
24 8% 0%
25 54% 9%
26 13% 5%
61 -51% -19%

*בהתייחס לבחינת יחס שכר של נשים ביחס לגברים – אחוז חיובי משמעו שהשכר הממוצע של נשים גבוה יותר מהשכר הממוצע של גברים ואילו אחוז שלילי משמעו שהשכר הממוצע של גברים גבוה יותר מהשכר הממוצע של נשים.

הקבוצות הבאות לא ניתנות לבחינה לאור הכמות הקטנה / אפסית של עובדים באחד המגדרים:

מספר קבוצה מספר קבוצה
13 39
14 40
15 41
16 42
17 43
18 44
19 45
20 46
21 47
27 48
28 49
29 50
30 51
31 52
32 53
33 54
34 55
35 56
36 57
37 58
38 59
60