ישיבתית המתמיד דרכא, קרית שמונה

חזון בית הספר

ביה"ס ישיבתית חמ"ד דרכא המתמיד מהווה מענה חינוכי ורוחני לתושבי קריית שמונה והגליל העליון.

בית הספר עוסק בפיתוח ועיצוב תלמידיו ומעניק להם את הכלים הדרושים לגבש זהות, אישיות תורנית ורוחנית בעלת מידות טובות ושיעור קומה התורמת לחברה ולסביבה.
בית הספר שואף לשמש מגדלור רוחני וחינוכי המפתח את רצון התלמידים להתקדם בדרך ארץ , בהוספת דעת, נתינה , מעורבות אישית, מצוינות, עצמאות ושמחה בעבודת ה'.

אנו שואפים לגדל תלמידים בני תורה, בעלי הכרה דתית על פי יסודות האמונה וההלכה, באקלים תורני בריא של תורת חיים. התלמידים מתחנכים לערכים של דרך ארץ ומידות טובות, אהבת העם והארץ מתוך קשר אישי חם וטוב. ולאורם של ערכים ציוניים ודמוקרטים. אנו מאמינים מאוד בתלמידים ורואים באמונה זו את הבסיס לקידומם האישי הרוחני והלימודי.

חזרה לבתי הספר

פרטי קשר: ישיבתית המתמיד דרכא

מנהל בית הספר: הרב אריאל פריש

מזכירות ביה״ס:

04-6940284

04-6941552

הרצל 69, קרית שמונה