שגרירים צעירים בתיכון דרכא ע״ש מקסים לוי בלוד

שגרירים צעירים בתיכון דרכא ע״ש מקסים לוי בלוד

בשנים האחרונות הופעת ההסברה הישראלית להיות קשה יותר ויותר, בעיקר כאשר האנטישמיות בעולם מתרבה יחד עם מספרם של הכופרים בעצם זכות הקיום שלישראל היוצרים דה לגיטימציה לישראל.