תכנות? זה משחק ילדים

הרובוט ספרו שמסייע בלימודי מדעים, השתלב בתוכנית הלימודים בתיכון בית וגן דרכא