רשת התיכונים של דרכא פותחת את שנת הלימודים הקרובה בפריפריה בהתרגשות רבה ועם מבט לעתיד


דרכא – מרכז הכובד בפריפריה – הצטיינות
מקצועות המתמטיקה והאנגלית עולים לא פעם בישראל לדיון מקצועי, איך ללמד אותם? כיצד להצליח בהם? הפתרון כבר כאן, רשת דרכא חרטה על דגלה להצטיין בכל תחומי הלימוד תוך שימת דגש על מקצועות אלה.

רשת דרכא זוכה באופן כללי להישגים יוצאי דופן בנתוני זכאות לבגרות. בשנה"ל תשע"ה דרכא עמדה על 85% זכאות לבגרות מכלל הבוגרים שלה. מתוך בעלי תעודת הבגרות 86% מהזכאים סיימו עם תעודה המאפשרת כניסה למוסדות אקדמיים, דהיינו 4 או 5 יח"ל באנגלית. לטובת קידום המצוינות היתרה בתחום של לימודי האנגלית נבנו תכניות מיוחדות לתלמידי הרשת. תכניות אלה כבר פועלות ברשת וכאמור, ניתן כבר לציין הצלחות והישגים בהן. ברשת לא נפתחות כיתות של 3 יח״ל, אלא 4 יח"ל בלבד. רק במהלך י״ב, לגבי תלמידים שהאנגלית עלולה להיות החסם לתעודת בגרות מליאה, נשקלת האפשרות לעבור ל-3 יח״ל.

במקצוע המתמטיקה ניתן לראות ש11% מבעלי תעודת הבגרות של דרכא סיימו עם  5 יח"ל מתמטיקה. זהו נתון ראוי לציון ביחס לממוצע הארצי המצוין על 5% נבחנים בקרב בתי ספר ממדד טיפוח גבוה ו-9% נבחנים מקרב מדד טיפוח בינוני. השנה, תשע"ו, כבר הייתה קפיצה משמעותית כאשר 17% סיימו עם 5 יח"ל מתמטיקה. התחזית לתשע"ז, המתבססת על נתוני תלמידים שכבר ניגשו לבחינות בי"א, עומדת על 21%.

רשת דרכא הוקמה בשנת 2010 במטרה לצמצום פערים בחברה הישראלית וקידום המוביליות החברתית בקרב התלמידים בישראל אכן פועלת לכך מיום הקמתה. לדוגמה,

בשנת תשע"ד עמד אחוז הזכאות בקרב תלמידי הרשת על 83% – נתון זה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי שעומד על 53.4%. הרשת כוללת 29 בתי ספר תיכוניים ומרכזי למידה מקרית שמונה בצפון ועד נתיבות והערבה בדרום. הרשת פועלת לחיזוק המרקם החברתי במדינת ישראל כבר מגיל צעיר דרך תכניות חינוך אשר מובילות להנחלת ערכים כמו: מעורבות חברתית, אזרחות טובה וחיזוק הדמוקרטיה, פיתוח ערכים חברתיים של מנהיגות ואחריות קהילתית. רשת דרכא פועלת על פי מודל ייחודי אשר בעזרתו קיימת אפשרות להביא לשוויון אמיתי בין תלמידי הפריפריה לבין תלמידי רשויות חזקות.

רשת דרכא מאמינה שעם הכלים הנכונים כל תלמיד מסוגל להגיע למימוש הפוטנציאל שלו. לצורך מימוש הפוטנציאל של תלמידיה, הרשת מעבירה את מלוא כספי משרד החינוך לבתי הספר – ובנוסף משקיעה תקציבים תוספתיים בהעשרה לימודית וערכית וברווחת התלמידים– כך שכל תלמיד יזכה לשוויון הזדמנויות ולחינוך איכותי בפריפריה.

 ברשימת בתי הספר המצטיינים והערכיים ביותר לשנת תשע"ו, כלולים 11 בתי הספר של רשת דרכא. מנכ"ל רשת דרכא, ד"ר גיל פרג התייחס לכך ואמר: "זכייה של 11 מתוך 29 בתי ספר ומרכזי למידה של רשת דרכא הי עדות נוספת להתגשמות החזון של הרשת, שילוב של ידע מקצועי מתקדם, חדשנות, מצוינות בתחומי המדעים המתמטיקה והאנגלית והעשרה חברתית ערכית תוך אמונה בכוחו של כל ילד. כל אלה הם המפתח להצלחת תלמידי דרכא ולקידומה של כלל החברה הישראלית".