שוב שוברים שיאים בדנציגר

75% מבוגרי בית הספר זכאים לתעודת בגרות

בית הספר דנציגר-דרכא רושם עלייה משמעותית במספר הזכאים לתעודות בגרות. מנתוני משרד החינוך עולה, כי לפחות 75% מהבוגרים, בשנת הלימודים תשע"ז, זכאים לתעודת בגרות מלאה.